LøsningerERP Implementeringer

Etablering og eksekvering af et ERP projekt er en risikofyldt rejse, som potentielt kan ende med en stor afskrivning; der i yderste konsekens kan bringe en virksomhed til eksistensens rand

Hvorfor fortsætte en omfattende historik med dårlige resultater?

 

  • 80 % af kunderne er ikke tilfredse med deres nuværende ERP
  • 60 % af ERP projekter fejler
  • 95 % af de selskaber som fejler allokerer mindre end 10% af det totale budget til uddannelse/træning/forandringsledelse
  • 41 % af virksomhederne fejler med at realisere mere end halvdelen af de estimerede benefits
  • 54 % af ERP system implementeringer koster mere end det budgetterede
  • 40 % af virksomheder oplever signifikante og langvarige forstyrrelser
  • 57 % af ERP system implementeringer tager længere tid end forventet
  • 32 % af ledere af ERP projekter er ikke tilfredse

Kilde: https://www.erpfocus.com/ten-erp-failure-statistics.html

Der må være en bedre måde!

En virksomheds evne til at skabe værdi for sine kunder, ejere og øvrige interessenter afhænger af, at virksomhedens ledelse er i stand til at operationalisere virksomhedens strategieksekvering. 

For at kunne praktisere ovennævnte operationalisering, kræver det, at virksomheden hviler på et solidt fundament bestående af én struktureret forretningsmodel, veldokumenterede processer, klart ejerskab vedr. stamdata samt en integreret system platform, dvs. at virksomheden har en version af sandheden vedr. grundlaget for virksomhedens værdiskabelse og eksekvering.

Sidst men ikke mindst er det altafgørende, at virksomhedens medarbejdere er i stand til på struktureret, synkroniseret og disciplineret vis at eksekvere virksomhedens processer gennem hele værdikæden.

 

Det rigtige udgangspunkt

 

Igennem vores veletablerede metode, opnår vi en udstrakt forståelse af virksomheder, der ofte rækker dybere end virksomheden selv har, hvilket sikrer det bedste fundament for fremtidig gevinstrealisering. Ved brug af vores velafprøvede model sikrer vi etablering af de rigtige projekter på de rigtige tidspunkter på denne rejse, som ultimativt sikrer den optimale gevinstrealisering.

Vi går således både bredere og dybere til værks end set tidligere, og ved brug af vores holistiske tilgang med fokus på både hele værdikæden og detaljen i hver eneste hoved proces, sørger vi for, at løsninger etableres på virksomhedens og medarbejdernes præmisser. Vi betragter således ERP implementering som et håndværk, som på lige fod med alle andre håndværk kræver maksimalt fokus på processer og mennesker. Dette gøres med henblik på at kunne levere den optimale succesoplevelse for kunden og indtjening for virksomheden.

Som så mange andre ting i livet, er succes i forbindelse med ERP implementeringer betinget af det rigtige udgangspunkt. Rigtigt mange faktorer gør sig gældende for, hvorledes at et projekt vil lykkedes, men hvis forarbejdet ikke er gjort ordentligt og projektet er for dårligt funderet, vil man højest sandsynligt komme til at betale prisen senere i forløbet. For os er en ERP implementering langt fra et IT projekt. Det er et forretningsprojekt, hvor multiple faktorer skal være på plads, for at lykkedes. Hvis aktiviteter ikke igangsættes eller blot igangsættes for sent, vil det kunne få fatale konsekvenser for forløbet.

For at lykkedes med at etablere og eksekvere et ERP projekt succesfuldt, kræver det ikke blot ekspertise indenfor metode og projektledelse, men i høj grad også evnen til at sætte sig ind i hvorledes en virksomhed fungerer. Dette nødvendiggør, at man går helt ned i virksomhedens ”maskinrum” med henblik på at finde virksomhedens reelle eksekvering af ordrer og transaktioner.

Vores udgangspunkt
er en velafprøvet 6 trins model


Det er ikke vore kunders opgave at vide, hvad de ønsker.
Det er vores ansvar at fortælle dem, hvad de reel set har brug for

Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe jer

Skal vi hjælpe?

Vi er eksperter i at rådgive og gennemføre større implementeringsprojekter, fra de første analyser til gennemførsel og fremadrettet udnyttelse af potentialer.

Vores metodeapparat er baseret på mange års erfaring med nogle af de mest komplicerede ERP implementeringer, som har haft karakter af komplette forretningsudviklingsprojekter, der indbefatter alle aspekter såsom komplet værdikæde, processer, stamdata, systemer, automatisering, digitalisering og ikke mindst udfordringen med at håndtere forandringer centreret omkring kultur, organisation og mennesker.

Scroll to top