ERP Implementeringer – 6 trins model – Trin 2 ERP Strategi (TO-BE)

Formål

Afdækning af kritiske områder af forretningen i en yderligere grad med henblik på at kunne gennemføre en ERP selektions process, hvor der både vælges ERP system og ERP implementeringspartner. Aktiviteterne vil allerede her være møntet på at etablere den rigtige organisation til at kunne gennemføre et projekt på et senere tidspunkt

Outcome

  • Etableret løsning for proces mapping og dokumentation
  • Dokumentation af forretningsmodel, herunder operating mode, trade model og organisatoriske enheder
  • Detaljeret dokumentation af alle kritiske processer og master data
  • Specifikation af forretningskritisk funktionalitet
  • Road map, projekt- og tidsplan
  • Estimeret ressource og omk. plan
  • Anbefaling vedr. næste skridt i form af enten bibeholdelse/opgradering/re-implementering af den nuværende ERP platform eller opstart af selektionsproces vedr. etablering af ny ERP platform

Næste skridt

Resultatet af denne fase vil være en eksekveringsplan for en fremtidig system og partner-selektion, samt tidslinje for fremadrettede aktiviteter for at kunne lykkedes med en implementering.

Scroll to top