ERP Implementeringer – 6 trins model – Trin 1Forretnings Analyse (AS-IS)

Formål

En virksomheds evne til at skabe værdi for sine kunder, ejere og øvrige interessenter afhænger i stor udstrækning af hvor solidt et fundament, virksomheden starter ud fra.

Et solidt fundament muliggør, at virksomhedens ledelse er i stand til at operationalisere virksomhedens strategieksekvering og derviced maksimere gevinstrealisering, herunder fjerne unødvendig spil.  

Udgangspunktet for et solidt fundament er een forretningsmodel, veldokumenterede processer, klart ejerskab vedr. stamdata samt en integreret system platform. 

Det første trin i denne proces er Forretnings Analyse, som har til formål at sikre det rigtige beslutningsgrundlag for valg af fremtid ERP platform igennem grundig analyse af såvel nuværende- som fremtidig forretningsmodel, kritiske forretningsprocesser, stamdata og system landskab.

Som ved alle andre sygdomme i bred forstand handler det i første omgang om at få stillet den rigtige diagnose, så man sikrer den rigtige behandling i stedet for at fortsætte ineffektiv symptom behandling.

Outcome

  • En overordnet forretningsmodel, samt dokumentation af udfordringer og gaps ved nuværende system
  • En kompleksitetsvurdering
  • Afklaring af vægtning af kritiske dimensioner i projektet (”Projektstjernen”): kvalitet, scope, ressourcer/ kompetencer, tid og pris
  • En vurdering af processen for næste fase, hvilket vil være specifikation af en system strategi indeholdende beskrivelse af en fremtidig forretningsmodel
  • Første udkast til potentielle gevinster
  • En række tiltag, der allerede nu bør igangsættes for at forbedre nuværende performance og forberede et fremtidigt system implementeringsprojekt

Næste skridt

Det komplette resultat af Business Analysis vil skulle lede hen til en fase, hvor den fremtidige model kan designes, som en del af ERP Strategien.

I udarbejdelsen af en fremtidig model, vil der blive taget højde for at standardisere processer, hvor differentiering ikke er nødvendig, men derimod dedikerede workshops indenfor de områder, hvor virksomheden vil have behov for at bibeholde specialtilpasninger.

Scroll to top