ERP Implementeringer – 6 trins model – Trin 5Uddannelse og Implementering

Formål

Før en løsning sættes i drift, er det af altafgørende betydning, at de brugere der nu engang skal leve under de rammer systemet bringer, ved hvorledes løsningen fungerer, og hvorledes de skal arbejde fremadrettet, herunder ikke mindst bliver fortrolige med ændringer i processer, funktionalitet og opgaver/ansvar. Dette er den ultimative test af, at systemet ikke kun virker i et projektrum men i den virkelige verden.

Outcome

En organisation af veluddannede slutbrugere, som er klar til at håndtere virksomhedens fremtidige forretningsmodel, processer og systemfunktionalitet med minimum af downtime, forsinkede leverancer og faktureringer til kunder og ekstra ressourceindsats i en så kort burn-in periode som overhovedet muligt.

Næste skridt

  • Identificering og gennemførsel af nødvendige tilretninger, workarounds og evt. efteruddannelse.
  • Lukning af projekt og opstart af identificierede og prioriterede forbedringstiltag jf. projektportefølje
Scroll to top