ERP Implementeringer – 6 trins model – Trin 3Valg af ERP Løsning

Formål

At vælge den optimale systemløsning og implementeringspartner til succesfuld gennemførsel af ERP implementering ved at foretage et match imellem udbud af løsninger og krav fra virksomheden.

Dette indbefatter bl.a. at evaluere de udvalgte implementeringspartners kompetencer og vilje med hensyn til at demonstrere virksomhedens forretningsmodel og processer i partnerens systemløsning, dvs. at demo sker på virksomhedens præmisser. 

Outcome

Valg af den rigtige løsning og implementeringspartner baseret på grundig evaluering af relevante kandidater, herunder brug af score matrix, som tager hensyn til alle kritiske parametre såsom forretningsforståelse, løsning af den konkrete opgave, funktionalitet (herunder grad af standard), partnerens track record/referencer/kompetencer, projektstyring, projekt-/tidsplan , ressource- og omk. estimat. 

Herved sikres, at alle stakeholders i virksomheden er afstemte om valg af løsning og partner inden udvikling af løsning opstartes.

Næste skridt

Proces for endelig scoping, design af løsning, opbygning og test af prototype samt indgåelse af kommercielle vilkår for et fremadrettet implementeringsprojekt, der indbefatter alle resterende steps, dvs. opbygning, test, uddannelse/træning samt udrulning.

Scroll to top