LøsningerLøbende forbedringer

Uden evnen til vedvarende at forbedre sine forretningsgange og processer, vil de fleste virksomheder hurtigt sakke bagud og se en ellers udemærket konkurrenceevne forsvinde ud i det blå

Business Process Excellence

Grundlaget for effektiv frembringelse af varer og ydelser og dermed skabe værdi for kunder, ejere og medarbejdere, er virksomhedens evne til håndtere processer, transaktioner, data og information på tværs af hele værdikæden med så høj hastiged, så stor sikkerhed/kontinuitet og så få berøringer som overhovedet muligt.

Udgangspunktet for at kunne drive business process excellence er, at virksomhedens forretningsmodel- og processer er veldokumenteret og forstået af virksomhedens medarbejdere, sådan at der er overensstemmelse mellem, hvad den enkelte medarbejder tror, at der foregår, og hvad der reelt foregår.

Alt arbejde med procesforbedringer og dermed komme så tæt på ideal stadiet som overhovedet muligt starter med, at medarbejdere oplever og udlever den samme version af virkeligheden.

Cornerstones erfaring med procesoptimering på tværs af hele værdikæden og metodeapparat muliggør modellering af fremtidige processer i et testmiljø samt etablering af værktøjer til automatisering og digitalisering efterfølgende.

Master Data Governance

Grundlaget for korrekt og effektiv eksekvering af fysiske produkter og services er, at master data er valide og komplette. Det er således essentielt, at der er etableret klart ejerskab for data relateret til kunder, leverandører, produkter, services, styklister og medarbejdere.

Det er vigtigt, at der er etableret klare procedurer for oprettelse og vedligeholdelse af stam data helt ned på data attributter, og at der er etableret overordnet central styring og governance heraf.

Master data ender ofte med at blive en af de elementer der medfører forsinkelser og forhøjede omkostninger i ERP projekter, og at virksomheden i det daglige oplever forstyrrelser, workarounds og brug af ekstra ressourcer i forbindelse med frembringelser af varer og services til kunder til gene for både kunder og virksomheden selv.

Cornerstones erfaring og brug af metodeapparat som data repository til ”vaskning” af data og etablering af data modeller for nøgle-dataelementer (kunder, leverandører, produkter, services, styklister og medarbejdere), rapportering og governance muliggør eliminering af ovennævnte uhensigtsmæssigheder og risici.

Robotics Process Automation (RPA)

En gennemgang af virksomhedens processer vil hurtigt afsløre, at de fleste virksomheder har store potentialer ved at tage RPA ombord.

Desværre halter det ofte med at sikre at alle kriterier er opfyldt for overhovedet at opstarte en planlagt automatisering, herunder antal procestrin, type og antal af applikationer, variationer indenfor processen, standard inputs, graden af struktur i input, proces documentation.

Endvidere er det vigtigt, at formålet med de planlagte automatiseringer, herunder forventet gevinstrealsering er opgjort på forhånd, dvs. Omkostnings-besparelser, kvalitetsforbedringer, produktivitetsforbedringer, stigende kunde-tilfredshed.

Endelig er det essentielt at sikre den rette organisering til at styre, hvilke projekter, der skal arbejdes på, samt hvorledes porteføljen af robotter kan og skal håndteres bagefter.

Læs om vores case med en større dansk producent, hvor vi har udarbejdet og implementeret et styringsværktøj, der tillader at vurdere hvilke projekter der har de største potentiale og definerer klare kriterier for overhovedet at opstarte et RPA initiativ for en given forretningsproces.

Digitalization

Mange virksomheder har grundet trenden i samfundet digitalisering på agendaen, men de fleste har svært ved at få opstartet en digital business transformation.

Dette skyldes ikke manglende udbud af front end løsninger i form af teknolologier som Apps, IoT, Cloud mv. men i overvejende grad vanskeligheder med at få etableret integration til virksomhedens IT infrastruktur og ERP platforme. Uden denne essentielle integration er det ikke muligt at sikre intern viderebehandling af digital dataopsamling hos forbrugere og kunder, herunder bearbejdning af salgs- produktions-, og distributionsordrer til at sikre frembringelse af produkter til kunderne.

Cornerstones tilbyder metodeapparat til at sikre etablering af disse essentielle integrationer uanset om dette måtte vedrøre IoT relaterede løsninger eller digitale samarbejdsportaler internt i virksomheden, B2B eller B2C.

For en kendt spiller indenfor den danske bygningsindustri, er vi lykkedes med at etablere en digital organisation, der er i stand til at varetage digital innovation, samt bibeholde en tæt kontakt til den øvrige forretning.

Det er ikke vore kunders opgave at vide, hvad de ønsker.
Det er vores ansvar at fortælle dem, hvad de reel set har brug for

Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe jer

Scroll to top