Vores værdiskabelse bygger på 5 hovedprincipper

 Cornerstones mission er, at skabe værdi og en konkurrencemæssig fordel for virksomheder gennem operationalisering af virksomhedens strategieksekvering. Vi har formuleret vores tilgang i en række principper, som vi efterlever i ethvert forløb vi indgår i. 

 

Princip 1 Holistisk tilgang med fokus på hele værdikæden

 • Udarbejdelse af proces dokumentation
 • Etablering af master data repository
 • Screening for kompleksitet
 • Identifikation af kritisk funktionalitet

Princip 2 System implementering er et håndværk

 • Etablering af robust system platform baseret på fire hjørnesten
 • Opbygning af projektorganisation baseret på kritiske kompetencer
 • Engagering af de medarbejdere, som kender forretningen
 • Inklusion af alle aspekter såsom kultur, leadership, mennesket i centrum, professionelle kompetencer og brugertilpasning

Princip 3Løsninger baseret på kundens behov

 • Selektion af løsninger baseret på virksomhedens  forretningsmodel, kritiske processer/funktionalitet og flow test
 • Benyttelse af virksomheders relevante scenarier som udgangspunkt for flow test med involvering af superbrugere og slutbrugere

Princip 4Brugertilpasning baseret på medarbejderes behov

 • Fusionere dokumentation af forretningsprocesser med viden hos medarbejdere samt best practice værktøjer
 • Intensiv uddannelse, test og træning før implementering
 • Brug af de bedste løsninger til at drive medarbejdereffektivitet- og tilfredshed

Princip 5Accelereret eksekvering

 • En robust ERP platform baseret på de fire hjørnesten muliggør ”business process excellence”, automation and digitalisering
 • Proces dokumentation og porteføljestyring af automatiseringsinitiativer muliggør hurtigere gevinstrealisering og eliminering af spild

Det er ikke vore kunders opgave at vide, hvad de ønsker.
Det er vores ansvar at fortælle dem; hvad de reel set har brug for

Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe jer

Scroll to top