Værdiskabelse


Vi anskuer værdiskabelse ud fra præmissen om, at en ERP transformation er et forretningsprojekt og ikke et IT projekt. Vi anlægger altid en holistisk tilgang med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel, kritiske processer, data og mennesker.

erp implementering og projekt- og porteføljestyring

Business Model

 • For mange virksomheder gør det sig gældende, at der mangler et klart kommunikeret billede af ens egen eksistensberettigelse.
 • For at sikre en virksomhed fungerer i sin helhed, er det en nødvendighed, at medarbejdere på tværs af alle lag i virksomheden, har det samme selvbillede af den virksomhed de agerer i.
 • Herved kan man skabe det rette fundament for at opbygge en klar forståelse af de interne dynamikker i forretningen, samt skabe grundlaget for mere detaljeret dokumentation af vare- og finansielle flows, samt forretningsprocesser og ansvarsområder.
BPM business process management

Business Process Management

 • Alle veje fører til Rom... de er bare ikke alle lige hensigtsmæssige!

 • Det samme gør sig gældende i langt de fleste virksomheder, der døjer med uklarhed omkring hvilke processer, der er mest hensigtsmæssige.
 • I tilfælde af, at den optimale proces ikke er afklaret, overlader man reelt set styringen til hver enkelt medarbejder.
   
 • Ved hjælp af en struktureret tilgang til Business Process Management, vil man hurtigt være i stand til at etablere en løsning, der vil kunne bidrage med viden, dialog og harmonisering af uhensigtsmæssigheder.
master data management

Master Data Management

 • Vi anskuer Master Data Management som en fabrik i fabrikken.
 • Der produceres stamdata og disse skal være af høj kvalitet og indenfor de aftalte krav omkring leveringstid, sikkerhed og omkostninger.
 • Ydermere skal eksisterende stamdata serviceres på samme vilkår.
 • Vi er eksperter i etablering af afdelinger, funktioner, processer og metoder til at optimere din masterdata fabrik.
system platform erp implementering

System Platform

 • En krop består af et stort antal organer med hver deres funktion samt diverse netværk, der forbinder disse på en måde, så vi alle kan løbe, tale, se.
 • For enhver virksomhed gør det sig gældende, at denne har brug for en lignende platform, hvor funktioner forbindes via data og netværk, således at processer kan eksekveres smidigt og effektivt.
 • Dokumentation af systemplatformen, der understøtter en forretning, er en af nøglerne til at sikre en effektiv virksomhed.

erp implementering og projekt- og porteføljestyring

Organisation

 • Vi betragter virksomheders medarbejdere som værende den lim, der holder sammen på, hvad virksomheden egentlig er.
 • En stor del af en virksomheds kultur er bundet op på delt viden imellem de forskellige medarbejdere.
 • At opnå en effektiv virksomhed kræver en særlig forståelse for alle de små ting, der gør en virksomhed til det den er, samt en ansvarsfuld håndtering af dette.
Scroll to top