Referencer

Gennem de seneste år har vi leveret sikret udarbejdelsen og implementeringen af en række løsninger, der alle har sat et afgørende aftryk i de virksomheder, hvor de er blevet til. Eksempler herpå findes herunder.

ReferenceBusiness Process Excellence

I forbindelse med implementeringen af en større ERP løsning i en mellemstor dansk virksomhed, etablerede vi en intern procesafdeling med henblik på at sikre det bedst mulige resultat af projektet.

Løsningen blev etableret med interne medarbejdere, hvor omkostningerne for organisation og system kunne holdes på et absolut minimalt niveau.

Udgangspunktet for teamet var etablering af dokumentation af forretningen, samt den procesmodel der blev implementeret. Dette skulle danne baggrund for udarbejdelse af system, samt materiale til træning af medarbejdere.

Setup’et blev hurtigt en vital del af både projekt og organisation, hvorfor løsningen blev udbygget til at være omdrejningspunkt for adgangsstyring, test management, process mining og robotic process automation.

I dag er organisationen omkring Business Process Excellence blevet omdrejningspunktet for at sikre fremadrettet innovation for kunden.

ReferenceMaster Data Management

En af de mest afgørende grundsten for enhver virksomhed er vished om at de systemer man arbejder med og stoler på, afspejler virkeligheden i den yderste udstrækning.

For en af vores klienter fandt vi, at en række systemer holdt direkte modstridende data omkring de samme produkter og kunder. Organiseringen for vedligehold viste sig at være decentraliseret og ansvaret var derfor udeblevet, hvilket medførte mange fejl, forsinkede leverancer og generelt højere omkostninger.

Som løsning til dette etablerede vi en central master data funktion med det fulde ansvar for oprettelse og vedligehold af de mest kritiske stamdata. Ydermere udviklede vi løsning til governance af data, hvilket medførte at datafejl blev reduceret med mere end 80% indenfor en periode på et halvt år.

Ydermere var etableringen af organisationen en forudsætning for at kunne lykkedes med gennemførslen af et større ERP projekt, hvor master data på intet tidspunkt endte med at blive en udfordring. Dette på trods af at master data netop ofte ender med at blive en af de elementer der medfører forsinkelser og forhøjede omkostninger i ERP projekter.

ReferenceRobotic Automation Management

At igangsætte et enkelt forsøg med udnyttelse af robot automation (RPA), er forholdsvis let at komme igang med. Ofte vil det også hurtigt vise sig, at de fleste virksomheder har store potentialer ved at tage RPA ombord.

Desværre halter det ofte med etablering af den rette organisering til at styre hvilke projekter der skal arbejdes på, samt hvorledes porteføljen af robotter kan og skal håndteres bagefter.

For en større dansk producent, har vi udarbejdet og implementeret et styringsværktøj, der tillader at vurdere hvilke projekter der har de største potentialer, hvilket tillader at virksomheden er i stand til at foretage fact-baserede valg i forhold til deres ressourcer.

Ydermere har vi fået opbygget en intern organisation der er i stand til at varetage både udvikling og drift af området, hvorved virksomheden har et enormt cost-effektivt setup i deres jagt på vedvarende besparelser og forbedringer i deres værdikæde.

ReferenceDigitalisering

I mange industrier har man indenfor de seneste år set en vedvarende tendens til at etablerede forretningsmodeller udfordres af nye og anderledes tiltag, der ofte kan betegnes som digitalisering.

For mange virksomheder er det svært at se hvorledes digital innovation passer ind i forretningen. Ofte er der ikke et direkte match med hvorledes R&D er struktureret og en placering i en IT-afdeling vil også ofte være mindre frugtbart end ønsket.

For en kendt spiller indenfor den danske bygningsindustri, er vi lykkedes med at etablere en digital organisation, der er i stand til at varetage digital innovation, samt bibeholde en tæt kontakt til den øvrige forretning. Løsningen har bidraget med øget innovationshastighed, hvorfor digitalisering nu anses som en mulig differentiator, fremfor en risiko for den eksisterende forretningsmodel.

Scroll to top