Telesikring

"Cornerstones var en helt afgørende faktor i, at vi endelig lykkedes med implementering af en ny CRM og ERP løsning i Telesikring"

Anett Egsgaard, Adm. Direktør / Sigge Jensen, Økonomichef

Hvordan redder man et nødlidende ERP projekt?

 

Selv med de bedste intentioner fra alle sider, sker det alt for ofte, at ERP projekter kører af sporet… og det er der masser af grunde til. ERP projekter er noget af det mest komplekse, som en virksomhed kan blive kastet ud i, da man praktisk taget erstatter hele det skelet, som virksomheden er bygget op omkring.

Årsagerne til et forfejlet projektforløb kan være mange og en hurtig søgen på internettet vil afsløre tusindvis af do’s and dont’s… alligevel må vi understrege, at man ikke lærer at cykle ved at læse om det. Det kræver masser af års erfaring at lykkedes… og det kræver endnu mere, at trække et projekt op af grøften og få det på skinner igen. Et projekt skal reorganiseres, deltagere skal motiveres, et hold skal samles om en fælles vision, samt skal der foretages en vurdering af samarbejdet med systempartneren. I nogle tilfælde vil en udskiftning endda kunne komme på tale.

telesikring case kundereference kundecase

Der må være en løsning!

Telesikring, landets største danskejede sikringsvirksomhed, havde igangsat et ambitiøst projekt omhandlende udskiftning af deres eksisterende Navision løsning til en Microsoft BC løsning, samt etablering af Microsoft CRM via en tæt integration. Endvidere omfattede løsningen en salgskonfigurator samt en field service app. 

Efter flere udskiftninger på projektleder-positionen stod udviklingen af løsningen i stampe. Samarbejdet med systempartneren bidrog ikke til tilstrækkelig fremdrift, og der var opstået tvivl om man ville lykkedes med det virksomhedskritiske projekt. Efter et kort introduktionsforløb, overtog Cornerstones projektansvaret medio januar 2020. Hurtigt blev vi bevidste om, at nøglen til succes var, at der kom tilstrækkeligt styr på løsningsdesign, forventede forretningsprocesser, stamdata, tidsplan og generel projektledelse. Efter 3 måneder var der sikret overblik og enighed om forretningsmodel, kritiske processer og hovedflow. Herefter blev løsningsdesign, systemopsætning, test, uddannelse af både superbrugere og slutbrugere samt migrering af data gennemført på 8 måneder med succesfuld ’go live’ den 1. dec. 2020.

Det krævede en dedikeret indsats, men efter 11 intensive måneder, kan vi nu glæde os over at Telesikring er gået i luften med en ambitiøs løsning, som vil bidrage til struktur, transparens, effektivitet og markant bedre muligheder for at drive en endnu bedre forretning i fremtiden. Samtidig lykkedes det at forankre ejerskabet i forretningen, herunder placere ansvar for vedligehold og udvikling af løsningen hos en yderst kompetent leder af forretningsudvikling, samt en mindre gruppe af dygtige superbrugere.

Scroll to top