Telesikring gik fra nødlidende ERP-projekt til Go Live på under 12 måneder

Om virksomheden

Telesikring, landets største danskejede sikringsvirksomhed, havde igangsat et ambitiøst projekt omhandlende udskiftning af deres eksisterende Navision-løsning til en Microsoft BC-løsning, samt etablering af Microsoft CRM via en tæt integration. Cornerstones overtog projektansvaret undervejs i processen, da projektet ikke havde den ønskede fremdrift. 

“Cornerstones var en helt afgørende faktor i, at vi endelig lykkedes
med implementering af en ny CRM og ERP-løsning i Telesikring”

Anett Egsgaard, Adm. Direktør / Sigge Jensen, Økonomichef

Case

Efter et ihærdigt forsøg på at lykkedes, stod udviklingen af løsningen i stampe. Det betød, at der var væsentligt behov for at afklare projektets overordnede scope og leverancer.

Cornerstones overtog projektansvaret og lavede en totalevaluering af projektets status og styring. Det udmundede sig i en handlingsplan til håndtering af det videre projektforløb. Det stod klart, at nøglen til succes var, at der kom tilstrækkeligt styr på løsningsdesign, forventede forretningsprocesser, stamdata, tidsplan og generel projektledelse. En ny projekt- og leveranceplan blev søsat, og projektet skiftede retning.

Efter 3 måneder var der sikret overblik og enighed om forretningsmodel, kritiske processer og hovedflow.

Herefter blev løsningsdesign, systemopsætning, test, uddannelse af både superbrugere og slutbrugere samt migrering af data gennemført på 8 måneder med succesfuld ’go live’ den 1. dec. 2020.