Virksomhedens udfordringer

En ERP implementering er en gennemgribende transformation. Erfaringer fra de transformationer vi har deltaget i afslører, at virksomheder generelt vil kunne eksekvere projekter markant mere effektivt, hvis de tilfører de rigtige kompetencer. Således vil man kunne undgå mange typiske udfordringer.
Manglende forståelse for, at en ERP implementering er et forretningsprojekt og ikke et IT projekt
 • Manglende villighed til at investere i en ordentlig forberedelse.
 • Valg af en programleder uden den nødvendige brede ERP erfaring.
 • Manglende metodeapparat og værktøjer.

Manglende forudsætning for at udarbejde ERP strategi

 • Ledelse, medarbejdere og rådgivere har ikke et fælles billede af, hvorledes virksomhedens nuværende proces-, data- og systemlandskab understøtter forretningsmodellen.
 • Manglende viden om gaps og forbedringsmuligheder.
 • Manglende viden om, hvorledes et ERP projekt organiseres og mobileres med nødvendige ressourcer og kompetencer, herunder klare roller og ansvar for alle implicerede parter.

Mangelfuld forberedelse inden opstart af ERP transformation

 • Manglende udarbejdelse af ERP strategi, der understøtter forretningsstrategien.
 • Manglende dokumentation og konsolidering af forretningsmodel, processer, data, systemer og cases i en "pitch package", der deles med udvalgte systemkonsulenthuse som oplæg til ERP selektionsproces.

For hurtigt valg af system samt implementeringspartner

 • Systemhuse forsøger at overbevise virksomheder om, at vejen frem er at tilrette deres forretningsmodel og -processer til konsulenthusenes respektive standard løsninger.
 • Relevante systemer og implementeringspartnere evalueres ikke på virksomhedens præmisser, herunder virksomhedens forretningsmodel og kritiske processer.
 • Konsekvensen er for hurtigt valg af systemer og dyre tilretninger, som i bedste fald resulterer i en ikke optimal understøttelse af virksomheden og i værste fald en lukning af projektet.

For hurtig indgåelse af kontrakter og opstart af udvikling

 • Der indgås dyre software- og konsulentkontrakter inden test af, i hvor høj grad det valgte system understøtter virksomhedens kritiske processer og hovedflows.
 • Gaps mellem proces- og systemlandskab afdækkes ikke i tilstrækkelig grad, som resulterer i dyre systemtilretninger og ineffektive forretningsprocesser efterfølgende.
 • Utilstrækkelig brug af business cases til at retfærdiggøre system tilretninger.

 

Mangelfuld test af processer og flows på tværs af hele værdikæden

 • Test af processer og flows tager ikke udgangspunkt i veldokumenterede test cases baseret på realistiske scenarier fra daglig drift, inkl. integrationspunkter med kunder og leverandører.
 • Mangelfuld træning af superbrugere og slutbrugere som følge af utilstrækkelige test cases.

Det er ikke vore kunders opgave at vide, hvad de ønsker.
Det er vores ansvar at fortælle dem, hvad de reelt set har brug for

Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe jer

Scroll to top