Virksomhedens udfordringer

Til tider opstår der udfordringer hos virksomheder, der bliver så overskyggende for virksomhedens drift og resultater, at ledelsen ikke kan undgå at adressere disse

Konsekvensen er ofte ganske umiddelbar. Til gengæld kan årsagen være forankret i mange forskellige elementer af virksomheden.

Det kan være komplekst at nå frem til de egentlige årsager til, at udfordringerne er opstået. Det kræver en gennemgående forståelse af de hjørnesten, som danner grundlaget for virksomheden.

For stort set alle virksomheder er leveringsevnen én af de vigtigste konkurrenceparametre. Alligevel sker der ofte, at kompleksiteten i værdikæden afføder en ringere leveringsevne end forventet. At gennemskue den eller de egentlige årsager til dette, kan være en større udfordring.

I takt med at virksomheder vækster, opstår der gerne uhensigtsmæssigheder i, hvorledes arbejdet udføres. Dette medfører ofte et større omkostningsniveau end ønsket, hvorved den forventede succes på baggrund af vækst, bliver spist af manglende kontrol over forretningsmodellen.

I komplekse værdikæder er der gerne en sammenhæng mellem; hvorledes ordrer bliver indtastet i et system, og de omkostninger som akkumuleres igennem forædlings- og leveringsprocessen. Hvis de afgørende elementer gennemskues igennem hele værdikæden, vil der kunne foretages og skabes en signifikant reduktion i omkostninger.

Et lille indblik

Ovenstående er blot et udsnit af hvilke symptomer, som kan opstå i tilfælde af, at der er grundlæggende udfordringer i en virksomhed.

Cornerstones hjælper virksomheder med at analysere og diagnosticere; så de reelle årsager kan afdækkes, hvorefter de rette løsninger kan implementeres. 

Se eksempler på konkrete udfordringer

Order- and pipeline
management

Læs mere

Balancing demand
and supply

Læs mere

Capacity utilization

Læs mere

On time deliveries

Læs mere

Process-, data and
systems management

Læs mere

Time to market

Læs mere

Quality

Læs mere

Human Capital
Management

Læs mere

Financial transparency
and management

Læs mere

Det er ikke vore kunders opgave at vide, hvad de ønsker.
Det er vores ansvar at fortælle dem; hvad de reelt set har brug for

Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe jer

Scroll to top