Virksomhedens udfordringer

En ERP implementering er en transformation, der bringer forandringer til alle kritiske elementer i en virksomhed og kan sammenlignes med et tveægget sværd.
 

Erfaringer og læringer fra de transformationer, som vi har deltaget i, afslører, at virksomheder generelt vil kunne eksekvere projekter markant mere effektivt, hvis de tilfører de rigtige kompetencer og erfaringer. Her igennem vil det være muligt at undgå nogle af følgende typiske udfordringer.

Manglende forståelse for, at en ERP implementering er et forretningsprojekt og ikke et IT projekt
 • Manglende villighed til at investere i en ordentlig forberedelse.
 • Valg af en programleder uden den nødvendige brede ERP erfaring.
 • Manglende metodeapparat og værktøjer.

Manglende forudsætning for at udarbejde ERP strategi

 • Ledelse, medarbejdere og rådgivere har ikke et fælles billede af, hvorledes virksomhedens nuværende proces-, data- og systemlandskab understøtter forretningsmodellen.
 • Manglende viden om gaps og forbedringsmuligheder.
 • Manglende viden om, hvorledes et ERP projekt organiseres og mobileres med nødvendige ressourcer og kompetencer, herunder klare roller og ansvar for alle immplicerede parter.

Mangelfuld forberedelse inden opstart af ERP transformatio

 • Manglende udarbejdelse af ERP strategi, der understøtter forretningsstrategien.
 • Manglende dokumentation og konsolidering af forretningsmodel, processer, data, systemer og cases i en "pitch package", der deles med udvalgte systemkonsulenthuse somm oplæg til ERP selektionsproces.

For hurtigt valg af system samt implementeringspartner

 • Systemhuse forsøger at overbevise virksomheder om, at vejen frem er at tilrette deres forretningsmodel og- processer til konsulenthusenes respektive standard løsninger.
 • Relevante systemer og implementeringspartnere evalueres ikke på virksomhedens præmisser, herunder virksomhedens forretningsmodel og kritiske processer.
 • Konsekvensen er for hutig valg af systemer og dyre tilretninger, som i bedste fald resulterer i en ikke optimal understøttelse af virksomheden og i værste fald en lukning af projektet.

For hurtig indgåelse af kontrakter og opstart af udvikling

 • Der indgås dyre software- og konsulentkontrakter inden test af, i hvor høj grad det valgte system understøtter virksomhedens kritiske processer og hovedflows.
 • Gaps mellem proces- og systemlandskab afdækkes ikke i tilstrækkelig grad, som resulterer i dye systemtilretninger og ineffektive forretningsprocesser efterfølgende.
 • Utilstrækkelig brug af business cases til at retfærdiggøre system tilretninger.

 

Mangelfuld test af processer og flows på tværs af hele værdikæden

 • Test af processer og flows tager ikke udgangspunkt i veldokumenterede test cases baseret på realistiske scenarier fra daglig drift, inkl. integrationspunkter med kunder og leverandører.
 • Mangelfuld træning af superbruger og slutbrugere som følge af utilstrækkelige test cases.

En succesfuld transformation af din virksomhed starter med, at du er villig til at investere i en ordentlig forberedelse

 • Alt for mange virksomheder vælger at spare tid og penge i de første faser med den konsekvens, at de totale omkostninger stiger mange besparelsen i omkostninger i forberedelsesfasen.
 • En ordentlig forberedelse, inkl. løsningsmodellering efter ERP selektion andrager typisk 15% af det samlede projekt budget.
 • En ekstra investering på de første 15% er "peanuts" sammenlignet med en overskridelse på 50% på de sidste 85% som følge af, at du ikke har forberedt dig ordentligt. 

Se eksempler på konkrete udfordringer

Order- and pipeline
management

Læs mere

On time deliveries

Læs mere

Human Capital
Management

Læs mere

Balancing demand
and supply

Læs mere

Capacity utilization

Læs mere

Process-, data and
systems management

Læs mere

Time to market

Læs mere

Quality

Læs mere

Financial transparency
and management

Læs mere

Det er ikke vore kunders opgave at vide, hvad de ønsker.
Det er vores ansvar at fortælle dem, hvad de reelt set har brug for

Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe jer

Scroll to top