Virksomhedens udfordringerFinancial transparency
and management

Rapportering og analysering af økonomiske resultater på tværs af alle relevante dimensioner for hele værdikæden er altafgørende, for at kunne træffe de rigtige beslutninger, samt foretage nødvendige korrektive handlinger 

Cornerstones – Financial transparency and management

Dette indbefatter brug af business intelligence værktøjer og tilfredsstillende rapporteringsløsninger

For mange virksomheder forbliver ovenstående ofte en bristet drøm og et uforløst potentiale, da de grundlæggende forudsætninger herfor i form af et solidt fundament ikke er tilstede til at skabe den komplette transparens i de økonomiske data.

Første skridt i at skabe den nødvendige transparens er at få etableret;

  • en struktureret forretningsmodel 
  • veldokumenterede processer
  • klart ejerskab vedr. stamdata
  • en integreret system platform

Hermed opnår virksomheden én version af sandheden vedr. grundlaget for virksomhedens værdiskabelse og eksekvering, hvilket mulliggør gevinstrealisering og fjernelse af "value leaks" ved brug af business intelligence.

Skal vi hjælpe?

Cornerstones hjælper virksomheder med at analysere og diagnosticere, så de reelle årsager kan afdækkes, hvorefter de rette løsninger kan implementeres.

Scroll to top