Virksomhedens udfordringerOn time deliveries

Det er et succeskriterie for alle virksomheder at sikre, at de rigtige produkter i den rette kvalitet når frem til kunderne til tiden

På trods af maksimal fokus på dette succeskriterie er langt de fleste virksomheder udfordret med at leve op til leveringer til tiden, hvilket har alvorlige konsekvenser i form af utilfredse kunder, reklamationer og ekstra omkostninger.

For mange virksomheder er det essentielt at være i stand til at love den korrekte leveringsdato på forhånd og ikke mindst være til at overholde den efterfølgende. 

Dette kræver, at der er transparens med hensyn til gennemløbstid fra en ordre bekræftes samt frigives og frem til, at produkterne/servicen er leveret til kunden. Dette indbefatter bl.a. at virksomheden har processer og værktøjer, som muliggør track og trace af ordrer og produkter igennem hele værdikæden.

Endelig fordrer overholdelse af den lovede leveringsdato, at virksomheden har processer og værktøjer, der muliggør track og trace af ordre og produkt igennem hele værdikæden.

Skal vi hjælpe?

Cornerstones hjælper virksomheder med at analysere og diagnosticere, så de reelle årsager kan afdækkes, hvorefter de rette løsninger kan implementeres.

Scroll to top