Specialist leverancer 

Hos Cornerstones er vi eksperter indenfor de kritiske områder af en forretningstransformation. Det gælder både Business Process Management, digitalisering, Master Data Management og Test Management.

Business Process Management

Grundlaget for effektiv frembringelse af varer og ydelser og dermed værdiskabelse for kunder, ejere og medarbejdere er virksomhedens evne til at håndtere processer, transaktioner, data og information på tværs af hele værdikæden med så høj hastighed, så stor kontinuitet og så få berøringer som muligt.

Udgangspunktet for at kunne drive business process excellence er, at virksomhedens forretningsmodel- og processer er veldokumenterede og forstået af virksomhedens medarbejdere, således at der er overensstemmelse mellem, hvad den enkelte medarbejder tror, der foregår, og hvad der reelt foregår.

Alt arbejde med procesforbedringer og dermed at komme så tæt på idealstadiet som muligt starter med, at medarbejdere oplever og udlever den samme version af virkeligheden.

Cornerstones' metodeapparat og erfaring med procesoptimering på tværs af hele værdikæden muliggør modellering af fremtidige processer i et testmiljø samt etablering af værktøjer til automatisering og digitalisering efterfølgende.

Digitalisering

Mange virksomheder har digitalisering på agendaen, men de fleste har svært ved at få opstartet en digital business transformation.

Dette skyldes ikke manglende udbud af frontend-løsninger i form af teknolologier som Apps, IoT og Cloud, men i overvejende grad vanskeligheder med at få etableret integration til virksomhedens IT-infrastruktur og ERP-platforme. Uden denne essentielle integration er det ikke muligt at sikre intern viderebehandling af digital dataopsamling hos forbrugere og kunder.

Cornerstones tilbyder et metodeapparat til at sikre etablering af disse essentielle integrationer, uanset om dette måtte vedrøre IoT relaterede løsninger eller digitale samarbejdsportaler internt i virksomheden, B2B eller B2C.

Master Data Management

Grundlaget for korrekt og effektiv eksekvering af fysiske produkter og services er, at master data er valide og komplette. Det er således essentielt, at der er etableret klart ejerskab for data relateret til kunder, leverandører, produkter, services og medarbejdere.

Det er vigtigt, at der er etableret klare procedurer for oprettelse og vedligeholdelse af stam data, og at der er etableret overordnet central styring og management heraf.

Master data ender ofte med at blive en af de elementer, der medfører forsinkelser og forhøjede omkostninger i ERP projekter. Virksomheden kan i det daglige opleve forstyrrelser, workarounds og brug af ekstra ressourcer i forbindelse med frembringelser af varer og services til kunder til gene for både kunder og virksomheden selv.

Cornerstones erfaring og brug af metodeapparat som data repository til ”vaskning” af data og etablering af data modeller for nøgle-dataelementer, rapportering og governance muliggør eliminering af ovennævnte uhensigtsmæssigheder og risici.

Test Management

I ethvert større transformationsprojekt er test et indiskutabelt punkt, hvor systemet for alvor skal stå sin prøve. Der er dog mange faldgruber forbundet med test management, hvorfor det er essentielt at lægge en gennemtænkt plan helt fra begyndelsen og sikre sig, at der bliver testet i den rigtige rækkefølge, så tvetydige testresultater kan undgås. 

Hos Cornerstones mener vi, at man skal tænke test ind så tidligt som muligt i projektet. Ikke mindre vigtigt er det at sikre struktur og styring under testfasen og have det helt rigtige værktøj, der hverken er for simpelt eller komplekst. 

Vi har mange års erfaring med test management, og vi kan derfor assistere jer i at få styr på det helt elementære i testprocessen og dermed sikre, at projektet bliver ført helt til dørs. 

Det er ikke vores kunders opgave at vide, hvad de ønsker.
Det er vores ansvar at fortælle dem, hvad de reel set har brug for

Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe jer

Scroll to top