Yderligere rådgivning

Udover vores specialist leverancer tilbyder vi ligeledes Due Diligence, Second Opinion på projekter og Post Solution Review på færdiggjorte projekter.

Due Diligence

Skal I enten sælge eller købe en virksomhed? Skab sikkerhed i din handel og afdæk mulige skjulte gevinster eller udfordringer med assistance fra Cornerstones. 

Second Opinion 

Forløber jeres projekt ikke som tiltænkt? Få foretaget en uvildig vurdering med henblik på at få sat de rigtige korrigerende handlinger i gang. 

Post Solution review 

Er jeres projekt afsluttet, men gevinsterne ikke høstet? Få afdækket hvor I står, samt hvorledes I opnår den tiltænkte værdi og når godt i mål. 

Skal vi hjælpe?

Vi er eksperter i at rådgive og gennemføre større implementeringsprojekter, fra de første analyser til gennemførsel og fremadrettet udnyttelse af potentialer.

Vores metodeapparat er baseret på mange års erfaring med nogle af de mest komplicerede ERP implementeringer, som har haft karakter af komplette forretningsudviklingsprojekter, der indbefatter alle aspekter såsom komplet værdikæde, processer, stamdata, systemer, automatisering, digitalisering og ikke mindst udfordringen med at håndtere forandringer centreret omkring kultur, organisation og mennesker.

Scroll to top