Business process management

Få greb om dine forretningsgange

Alle virksomheder udfører processer, men alt for mange har ikke kontrol og viden om, hvorledes de rent faktisk eksekveres. I hverdagen kan det ofte virke uden betydning, da alle medarbejdere og kollegaer ved, hvordan virksomheden hænger sammen.

I det tilfælde, at der skal ske forandringer til hvorledes systemer, forretningsmodel eller arbejdsgange skal forbedres, er det dog en anden sag, og uden en struktureret tilgang til at dokumentere og analysere processer vil man blive unødigt udfordret.

Værre er det, hvis manglende dokumentation har gjort virksomheden personafhængig af nøglemedarbejdere, hvilket skaber en unødig virksomhedsrisiko på flere parametre.

Formål
Eksempler på leverancer

Cornerstones’ erfaring og kompetencer med procesdokumentation, styring og optimering på tværs af hele værdikæden skaber et unikt grundlag for at reducere unødige virksomhedsrisici, muliggøre struktureret introduktion af proces- og systemforbedringer, samt ensrette oplæring af nye medarbejdere.

I forbindelse med en forretningsanalyse, foretages der altid en gennemgang af den nuværende styring af processer i virksomheden. Her kan det også tilbydes at opbygge en første version af en procesmodel for virksomheden.

Vores specialist, hjælper dig trygt videre i processen

Toke Engell Mortensen

Toke varetager typisk en rolle som assisterende projektleder i større projekter, hvor Toke kan påtage sig flere forskellige projektrelaterede roller ifm. ERP-projekter. Derudover varetager Toke projektlederansvaret på mindre projekter samt specialistopgaver indenfor Business Process Management og Test Management. 

Inden skiftet til Cornerstones har Toke haft ansvaret for procesorganisationen, inkl. den komplette procesmodel og det tilhørende proceslandskab, i DOVISTA. Ydermere har Toke deltaget i DOVISTA’s ERP-initiativ over 8 år, samt opbygget og driftet en RPA-afdeling.

Skal vi hjælpe dig videre?

Book en samtale gennem formularen herunder,
eller kontakt os på telefon eller mail, for at høre mere om,
hvad vi kan gøre for dig.

Brug for sparring?