Master data management

Få styr på fundamentet

En af hjørnestenene i enhver virksomhed er drift af stamdata. Data danner fundamentet for effektiv eksekvering af transaktioner og processer. Beslutningsprocesser bør ofte være baseret på et korrekt og validt datagrundlag. Derudover vil data og kvaliteten heraf også ofte være afgørende for mulighederne for at simplificere og automatisere arbejdsgange.

På trods af dette er Master data management en ofte overset disciplin i virksomheder, hvor der er en generel tendens til, at data bliver håndteret mere som et nødvendigt onde, fremfor et strategisk fokusområde der skaber potentialet for optimering og udvikling.

Formål

Eksempler på leverancer

Vi tilbyder assistance til udarbejdelse af stamdata-strategier og -analyser. Vi kan også deltage aktivt i eksekvering af de enkelte aktiviteter og projekter rettet imod opbygning af en fremadrettet stamdatastyring.

I henhold til ERP-projekter er vi både i stand til at yde rådgivning, men også konkret styring af stamdata-vask, -berigelse og -migrering.

Vores specialist hjælper dig trygt videre i processen

Jens Vindal Eriksen

Jens påtager sig både projektlederansvaret og mere fokuserede områder som forretningsanalyse eller håndtering af Master Data. 

Jens har i sine tidligere ansættelser hos BESTSELLER og JYSK arbejdet med mangeartede forretningsudviklingsprojekter og digitalisering, herunder fokus på ERP, RPA og Master Data. 

Skal vi hjælpe dig videre?

Book en samtale gennem formularen herunder,
eller kontakt os på telefon eller mail, for at høre mere om,
hvad vi kan gøre for dig.

Brug for sparring?