RC Plast – fra 0 til Business Central 

Om virksomheden

Med mere end 40 års erfaring som samarbejdspartner indenfor plastindustrien, har RC Plast opnået en position som erfaren, troværdig og miljøbevidst samarbejdspartner.

RC Plast regenererer miljøvenlige og kundespecifikke plastgranulaterm samt indkøber plast– og produktionsspild fra plastindustrien. Udviklingen er gået stærkt, og i dag ydes der en full-service, hvor RC Plast kan varetage hele processen fra afhentning af produktionsspild til levering af regenererede plastgranulater til ny produktion, hvilket medfører at kunder kun behøver at henvende sig et sted for at få en totalløsning.

Cornerstones var en afgørende årsag til, at vi kom succesfuldt i mål, indenfor aftalt tid og budget, med vores nye ERP-platform 10 måneder efter, at de havde gennemført en forretningsanalyse af RC Plast. 

Helle Vingolf, CEO

Case

Med et stort fokus på drift, var systemunderstøttelse igennem længere tid blevet forsøgt. Processer og arbejdsgange havde udviklet sig således at de nu blev understøttet af metoder og løsninger udenfor IT-systemet. Oparbejdet viden, erfaringer, rutiner og hyppig kommunikation imellem kollegaer var nødvendig for at gennemføre dagligdagens operationer og drifte forretningen, hvilket i stor stil understøttes af papir, whiteboards, post-its og Excel. 

Virksomheden havde brug for en grundig oprydning i arbejdsgange, samt en digitalisering af disse, så personafhængigheden kunne mindskes, beslutninger kunne træffes på et transparent og korrekt grundlag, samt at forretningen kunne vækste og skalere.

I det tilfælde, at der skal ske forandringer til hvorledes systemer, forretningsmodel eller arbejdsgange skal forbedres, er det dog en anden sag, og uden en struktureret tilgang til at dokumentere og analysere processer vil man blive unødigt udfordret.

Værre er det, hvis manglende dokumentation har gjort virksomheden personafhængig af nøglemedarbejdere, hvilket skaber en unødig virksomhedsrisiko på flere parametre.

Med et stort fokus på drift og med få interne ressourcer med kompetencer indenfor systemudvikling, blev Cornerstones tilkaldt for at sikre et velgennemført projekt. 

De nuværende arbejdsgange blev analyseret, hvorefter der blev gennemført en systemselektion mellem tre partnere og to systemer. 

Valget faldt på 365BC, som blev implementeret indenfor 10 måneder uden ansættelse af yderligere interne ressourcer til at drive projektet. 

Resultatet blev, at RC Plast opnåede en sikker transition til en platform, hvor der er 1:1 sammenhæng imellem det fysiske og digitale flow. Der kom styr på sporbarhed, lagre og data, samtidig med at der blev etableret en styringsplatform og en metode til at drive forretningsudvikling for en virksomhed, hvor der ikke er plads til dedikerede forretningsudviklingsressourcer.