Gasa Nord Grønt – velgennemført datakonvertering fra ældre tilpasset ERP-løsning til ny fælles løsning

Om virksomheden

Gasa Nord Grønt tilbyder danskproduceret økologisk frugt og grønt dyrket af deres andelshavere over hele Danmark med fokus på bæredygtighed. Deres engagement i andelstanken og dialogen med både producenter og kunder sikrer høj kvalitet og sunde valg, mens de via deres inspirationsunivers, “Vores jord – din køkkenhave”, fremmer brugen af sæsonaktuelle produkter og deltager i partnerskaber for produkt- og kategoriudvikling. Da der blev identificeret et behov for, at to forretningsområder skulle konsolideres på en fælles platform, blev Cornerstones taget med råd.

Cornerstones har ydet os en meget professionel støtte ifm. overgang til nyt system. Især på masterdatadelen var de helt suveræne. Vi vil til enhver tid anbefale dem til andre, som går med et ønske om at skifte ERP, og i modsætning til os, tage dem med på råd på et tidligere tidspunkt i processen.

Dorthe Nielsen, Adm.- & Økonomichef

Case

Gasa Nord Grønt stod overfor at skulle samle to forretningsenheder på en fælles ERP-platform, hvor eksisterende platform havde mange tilpasninger og manglende fremadrettede muligheder. I forbindelse med konsolideringen blev det tydeligt, at et kritisk punkt ville blive at få bedre styr på master data.

I forlængelse af rådgivning om projektet, initierede Cornerstones en masterdataanalyse og identificerede i den forbindelse alle de nuværende dataudfordringer og stod derefter for oprydning, berigelse og omstrukturering af masterdata fra det gamle system.

Som resultat af analyse, oprydning og omstrukturering af data i samarbejde med Gasa Nord Grønt, blev der opbygget en ny og passende struktur til det nye system tilpasset virksomhedens behov, hvilket gjorde at datakonverteringen bidrog til en god overgang til det nye system.