Virksomhedens udfordringer Human Capital Mangement

Langt de fleste virksomhedsledere vil hævde, at mennesker er den vigtigste ressource for at skabe resultater i en virksomhed.

Cornerstones – Human Capital Management

Virksomhedens ledelse er ansvarlig for at sætte en tydelig retning, afklare ansvarsforhold, give feedback og støtte medarbejderne med kompetenceudvikling og at nå sine forretningsmål. Human Capital Management indbefatter blandt andet at sætte det rigtige hold i forhold til virksomhedens udfordringer, herunder sørge for den nødvendige talent udvkling.

En organisation vil ofte fungere mere effektivt med et HR-system til at støtte og effektivisere HR discipliner såsom, Onboarding, Performance Mgmt., Efterfølgerplanlægning, Kompensation Mgmt. og Talent Management.

I forbindelse med etablering af et solidt fundament bestående af én struktureret forretningsmodel og en integreret systemplatform (CRM, ERP, HR, etc.), er det et helt afgørende succeskriterie, at virksomhedens medarbejdere efterfølgende er i stand til på struktureret, synkroniseret og disciplineret vis at eksekvere virksomhedens processer gennem hele værdikæden.

Skal vi hjælpe?

Cornerstones hjælper virksomheder med at analysere og diagnosticere, så de reelle årsager kan afdækkes, hvorefter de rette løsninger kan implementeres.

Scroll to top